Reklamačný poriadok

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Čl. 2 Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) poskytovať výrobky a služby pri ich predaji v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny a správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb,
c) predávajúci (poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba) je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, viesť evidenciu o reklamáciách,
d) predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.

2. Predávajúci spotrebiteľovi nevracia hodnoty nevyčerpaného zostatku zo stravnej poukážky (ktorá je určená na úhradu stravy v reštauračných a iných zariadeniach poskytujúcich závodné stravovanie) v peniazoch. Čl. 3 Práva spotrebiteľa 1. Spotrebiteľ má právo:

a) na výrobky a služby poskytované predávajúcim v dobrej kvalite, v správnej hmotnosti, miere, v správnom množstve, v dohodnutej cene,
b) na uplatnenie reklamácie ak tovar nezodpovedá kvalite, prípadne druhu objednaného tovaru
c) pri reklamácií na akosť, hmotnosť, cenu, má spotrebiteľ právo na bezplatné a včasné odstránenie chyby v závislosti o aký typ reklamácie sa jedná
d) zákazník má právo na kompletnú výmenu jedla, nápoja alebo právo na vrátenie zaplatenej sumy v prípade, ak odstránenie chyby na jedle alebo nápoji nie je možné.
e) na pravdivé informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov a úplné údaje o poskytovaných službách. Rest Group, s.r.o., so sídlom Gorkého 11, 811 01 Bratislava, prevádzka Kúpeľná 1, 81102 Bratislava, IČO 36357332,

Čl. 4 Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

1. V prevádzkarni spoločnosti SUSHI+ musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla, či nápoja.

2. Pri objednávke s využitím kuriéra si reklamáciu spotrebiteľ uplatňuje u telefonického dispečera spoločnosti SUSHI+ alebo mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. bezodkladne po zistení nedostatku, pričom pre reklamáciu je potrebné zachovať minimálne 3 porcie jedla , ktorý zákazník reklamuje.

3. Oprávnený pracovník spoločnosti SUSHI+ je povinný reklamáciu dôsledne prešetriť a následne vydať rozhodnutie o spôsobe vyriešenia reklamácie ihneď, v prípade zložitejšej reklamácie je povinný rozhodnúť a to v lehote do 3 kalendárnych dní.

4. Spotrebiteľ je povinný si prípadnú reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ak sa tak nestane, spotrebiteľovi zaniká právo na reklamáciu. Čl. 5 Záverečné ustanovenia 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1.5.2013 Bratislava 1.5.2013 Rest Group, s.r.o., so sídlom Gorkého 11, 811 01 Bratislava, prevádzka Kúpeľná 1, 81102 Bratislava, IČO 36357332,

Adresa

SUSHI plus
Obchodná 10
Bratislava

mapka

Ako ku nám

Električka: 1,5,8 Poštová
Parkovanie: parkovacia garáž Tatracentrum

Kontakt

Tel: 02 546 404 23
Manager:  0911 640 523
Mobile: 0911 314 777
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Sociálne siete